PebblePost获得1500万美元B轮融资,由RRE Ventures领投,Greycroft Partners和Tribeca Ventures跟投。

    PebblePost是一家程序化邮件直投服务平台,为客户(品牌及广告商)在24小时内将网络促销活动灵活转化为个性化直达邮件。